Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Động Vật Và Đời Sống Con Người»Bài 60: Động vật quý hiếm

Bài 60: Động vật quý hiếm

Lý thuyết bài Động vật quý hiếm môn Sinh học 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Động vật quý hiếm có giá trị nhiều mặt, nhưng đang có nguy cơ bị giảm sút trong tự nhiên cần bảo vệ.

I. Nội dung 1: Thế nào là động vật quý hiếm?

Khái niệm động vật quý hiếm

Các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam

 Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị nhiều mặt và có số lượng giảm sút.

- Rất nguy cấp (CR): số lượng cá thể giảm 80%.

- Nguy cấp (EN): số lượng cá thể giảm 50%.

- Ít nguy cấp (LR): số lượng cá thể giảm 20%.

- Sẽ nguy cấp (VU): những động vật được nuôi bảo tồn.

II. Nội dung 2: Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của Động vật quý hiếm ở việt nam

Cấp 1:

 • Ốc xà cừ: CR
 • Giá trị: kĩ nghệ khảm tranh.

Cấp 2:

 • Tôm hùm đá: EN
 • Giá trị: Thực phẩm đặc sản xuất khẩu

Cấp 3:

 • Cá ngựa gai: VU
 • Giá trị: Dược liệu chữa hen, tăng sinh lực

Cấp 4:

 • Rùa núi vàng: EN
 • Giá trị: Dược liệu chữa còi xương ở trẻ em, thẩm mĩ.

Cấp 5:

 • Gà lôi trắng: LR
 • Giá trị: Động vật đặc hữu, thẩm mĩ.

Cấp 6:

 • Khướu đầu đen: LR
 • Giá trị: Động vật đặc hữu, chim cảnh.

Cấp 7:

 • Sóc đỏ: LR
 • Giá trị: Thẩm mĩ.

Cấp 8:

 • Hươu xạ: CR
 • Giá trị: Dược liệu sản xuất nước hoa.

Cấp 9:

 • Khỉ vàng: LR
 • Giá trị: Cao khỉ, động vật thí nghiệm.

Cấp 10:

 • Cà cuống: VU
 • Giá trị: Thực phẩm đặc sản, gia vị.
bai-60-dong-vat-quy-hiem
Hình minh họa: một số động vật quý hiếm cần bảo tồn

III. Nội dung 3: Bảo vệ động vật quý hiếm

bai-60-dong-vat-quy-hiem-1

bai-60-dong-vat-quy-hiem-2
Hình minh họa: thả nhiều động vật hoang dã về tự nhiên

IV. Bài tập và hướng dẫn giải của hệ thống trường NK - LTT

Phần I: Câu hỏi tự luận

Câu 1: Hãy nêu 1 số biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

Câu 2: Hãy cho biết tiêu chí đánh giá cấp độ đe dọa tuyệt chủng của động vật theo sách giáo khoa Sinh học 7.

Câu 3: Thế nào là bảo tồn ngoại vi động vật quý hiếm? Cho ví dụ.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Hướng dẫn trả lời

Bảo vệ môi trường sống của động vật.

Cấm săn bắn, buôn bán, bắt giữ động vật hoang dã trái phép.

Chăn nuôi, chăm sóc động vật đầy đủ.

Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên.

Câu 2: Hướng dẫn trả lời

Có nhiều tiêu chí để đánh giá cấp độ đe dọa tuyệt chủng động vật. Theo nội dung sách, tiêu chí để đánh giá là sự giảm sút về số lượng của một động vật quý hiếm trong 10 năm trở lại.

Câu 3: Hướng dẫn trả lời

Bảo tồn ngoại vi là quá trình bảo vệ các loài động vật quý hiếm bên ngoài môi trường sống tự nhiên của chúng, tức là, loại bỏ một phần quần thể khỏi môi trường sống bị đe dọa và đặt động vật vào 1 vị trí mới, một khu vực hoang dã có sự chăm sóc của con người. Ví dụ: vườn thú, trang trại bảo tồn.

Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Động vật có số lượng cá thể giảm bao nhiêu phần trăm thì được xếp vào cấp độ rất nguy cấp?   

 1. 50%.
 2. 60%.
 3. 70%.
 4. 80%.

Câu 2. Động vật có số lượng cá thể giảm bao nhiêu phần trăm thì được xếp vào cấp độ nguy cấp?

 1. 40%.
 2. 50%. 
 3. 60%.
 4. 70%.

Câu 3.  Động vật có số lượng cá thể giảm bao nhiêu phần trăm thì được xếp vào cấp độ sẽ nguy cấp?

 1. 10%.
 2. 20%.
 3. 30%.
 4. 40%.

Câu 4. Hươu xạ được xếp vào nhóm động vật là

 1. rất nguy cấp.
 2. nguy cấp.       
 3. sẽ nguy cấp.
 4. ít nguy cấp.

Câu 5. Nhóm gồm toàn các loài động vật thuộc cấp độ nguy cấp là              

 1. ốc xà cừ, hươu xạ.
 2. gà lôi trắng, khướu đầu đen. 
 3. tôm hùm đá, rùa núi vàng.
 4. cà cuống, cá ngựa gai.
ĐÁP ÁN

Câu 1: Đáp án: D

Hướng dẫn trả lời

Động vật có số lượng cá thể giảm 80% thì được xếp vào cấp độ rất nguy cấp.

Đáp án A, B, C sai.

Câu 2: Đáp án: B         

Hướng dẫn trả lời

Động vật có số lượng cá thể giảm 50% thì được xếp vào cấp độ nguy cấp.

Đáp án A, C, D sai.

Câu 3: Đáp án: B            

Hướng dẫn trả lời

Động vật có số lượng cá thể giảm 20% thì được xếp vào cấp độ sẽ nguy cấp.

Đáp án A, C, D sai.

Câu 4: Đáp án: A            

Hướng dẫn trả lời

Hươu xạ được xếp vào nhóm động vật rất nguy cấp.

Đáp án B, C, D sai.

Câu 5: Đáp án: C

Hướng dẫn trả lời:

Tôm hùm đá và rùa núi vàng là các loài động vật thuộc cấp độ nguy cấp.

Đáp án A, B, D sai.


Giáo viên biên soạn: Đỗ Thu Hiền

Đơn vị: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học