Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 10»Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng»Bài 3: Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác ...

Bài 3: Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Và Giải Tam Giác

Lý thuyết bài Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác môn toán 10 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định lý cosin

2. Định lí sin

3. Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ