Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 11»Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gia...»Bài 5: Phép Chiếu Song Song. Hình Biểu D...

Bài 5: Phép Chiếu Song Song. Hình Biểu Diễn Của Một Hình Không Gian

Lý thuyết bài phép chiếu song song, hình biểu diễn của một hình không gian môn toán 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa phép chiếu song song

2. Tính chất phép chiếu song song

3. Hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 1: Đại Cương Về Đường Thẳng Và Mặt Phẳng