Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Th...»Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm...

Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

Lý thuyết bài Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số môn Toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa

2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu

3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu

4. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số