Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Th...»Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số

Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số

Lý thuyết cực trị của hàm số Toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa cực trị của hàm số

2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị

3. Quy tắc tìm cực trị của hàm số

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số
Bài 3: Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số