Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôga...»Bài 2: Hàm Số Lũy Thừa

Bài 2: Hàm Số Lũy Thừa

Lý thuyết bài Hàm số lũy thừa môn toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa

2. Tập xác định

3. Đạo hàm

4. Tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng (0; +∞)

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 1: Lũy Thừa
Bài 3: Logarit