Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Th...»Bài 3: Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ N...

Bài 3: Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số

Lý thuyết bài Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số môn toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa

2. Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

3. Chú ý

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
Bài 4: Đường Tiệm Cận