Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôga...»Bài 3: Logarit

Bài 3: Logarit

Lý thuyết logarit toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa

2. Logarit thập phân và logarit tự nhiên

3. Tính chất của logarit

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 2: Hàm Số Lũy Thừa
Bài 4: Hàm Số Mũ. Hàm Số Lôgarit