Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôga...»Bài 4: Hàm Số Mũ. Hàm Số Lôgarit

Bài 4: Hàm Số Mũ. Hàm Số Lôgarit

Lý thuyết bài Hàm số mũ. Hàm số lôgarit môn toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Hàm số mũ: y = ax, (a > 0, a ≠ 1)

2. Hàm số logarit: y = logax, (a > 0, a ≠ 1)

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 3: Logarit
Bài 5: Phương Trình Mũ Và Phương Trình Lôgarit