Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 8»Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức»Bài 1: Phép Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Bài 1: Phép Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Lý thuyết bài phép nhân đơn thức với đa thức môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Ôn lại kiến thức Lớp 7 chương: Đơn thức và đa thức

1.1. Đơn thức

-  Đơn thức: Đơn thức là biểu thức chỉ có phép nhân và phép lũy thừa với số mũ dương

Ví dụ:

- Bậc của đơn thức: Bậc của đơn thức là tổng số mũ của phần biến.

Ví dụ: Đơn thức 3 có hệ số 3 và bậc 0, đơn thức  có hệ số 3 và bậc 2 + 1 = 3, đơn thức có hệ số và có bậc 3 + 5 = 8

- Đơn thức đồng dạng: Đơn thức đồng dạng là đơn thức có phần biến giống nhau.

Ví dụ: là các đơn thức đồng dạng

- Phép cộng trừ: Ta chỉ có thể cộng trừ các đơn thức đồng dạng bằng cách cộng trừ hệ số với hệ số giữ nguyên phần biến.

Ví dụ:

- Phép nhân đơn thức với đơn thức: Ta nhân hệ số với hệ số, phần biến ta nhân các lũy thừa cùng cơ số

Ví dụ:

- Phép lũy thừa đơn thức: Ta lũy thừa từng thừa số của đơn thức đó

Ví dụ:

- Phép chia hai đơn thức: Ta chia hệ số với hệ số phần biến ta chia các lũy thừa cùng cơ số

Ví dụ:

1.2. Đa thức

- Đa thức: Đa thức là tổng của nhiều đơn thức.

Ví dụ: 

- Bậc của đa thức: Bậc của đa thức là bậc của đơn thức có bậc lớn nhất.

Ví dụ: Đa thức có bậc là 3

- Phép cộng trừ đa thức: Ta viết các đa thức trong ngoặc rồi phá ngoặc và thu gọn các đơn thức đồng dạng.

Ví dụ:

A + B =


2. Phép nhân đơn thức với đa thức

Quy tắc:

Muốn nhân đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau:

Ví dụ:

a)

b)

 Khi làm quen học sinh có thể viết gọn theo cách sau:

 

c)

d) Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao 2y mét.

-  Hãy tính diện tích mảnh vườn theo x và y

- Tỉnh điện tích mảnh vườn nếu cho x = 3 và y = 2

Giải:

Diện tích mảnh vườn là: (m2)

Khi x = 3 và y = 2 thì diện tích mảnh vườn là: S = 8.3.2 + 22 + 3 = 55 (m2).


Biên soạn: GV. LƯƠNG ĐÌNH TRUNG

Sđt: 0916 872 125 (bạn đọc thắc mắc liên hệ)

Đơn vị: Trung tâm Đức Trí - 028 6654 0419

Địa chỉ: 26/5 đường số 4, KP 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Fanpage: https://www.fb.com/ttductri

Tác giả: Lương Đình Trung

Bài 2: Phép Nhân Đa Thức Với Đa Thức