Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 8»Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức»Bài 2: Phép Nhân Đa Thức Với Đa Thức

Bài 2: Phép Nhân Đa Thức Với Đa Thức

Lý thuyết bài phép nhân đa thức với đa thức môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Quy tắc nhân đa thức với đa thức

Muốn nhân đa thức với đa thức, ta lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau.

Ví dụ:

a)   


b)  

c)  

d)  

e) Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y)

Áp dụng: Tính diện tích của hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét.

Giải:

Diện tích của hình chữ nhật là :

 

Thay x = 2,5 và y = 1 vào ta được:   


Biên soạn: GV. Lương Đình Trung

Trung Tâm Đức Trí – 028 665 40419

Tác giả: Lương Đình Trung

Bài 1: Phép Nhân Đơn Thức Với Đa Thức
Bài 3: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ