Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 8»Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức»Bài 4: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (ti...

Bài 4: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (tiếp)

Lý thuyết Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ tiếp theo môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

A - Lý thuyết về những hằng đẵng thức đáng nhớ (tiếp)

4. Lập phương của một tổng

Với a, b là hai biểu thức bất kỳ ta có:

Ta có:


Vậy :  


đọc: a cộng b tất cả lập bằng a lập cộng 3a bình b cộng 2a b bình cộng b lập.

Phát biểu bằng lời: Lập phương của tổng hai biểu thức bằng  lập phương biểu thức thứ nhất cộng ba lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai, cộng ba lần tích của biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai cộng lập phương biểu thức thứ hai.

Ví dụ:

a) 


b) 


c) 


5. Lập phương của một hiệu

Với a, b là hai biểu thức bất kỳ ta có:

Ta có:


Vậy :

   

Đọc: a trừ b tất cả lập bằng a lập trừ 3a bình b cộng 2a b bình trừ b lập

Phát biểu bằng lời:  Lập phương của hiệu hai biểu thức bằng lập phương biểu thức thứ nhất trừ đi ba lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai, sau đó cộng ba lần tích của biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai rồi trừ đi lập phương biểu thức thứ hai..

Ví Dụ:

a) 


b) 


c) 


Chú ý: khi khai triển hẳng đẵng thức học sinh nên để công thức ngoặc rồi điền vào sau:Biên soạn: GV. LƯƠNG ĐÌNH TRUNG

TRUNG TÂM ĐỨC TRÍ

Phone: 028 6654 0419

Địa chỉ: 26/5 đường số 4, KP 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Fanpage: https://www.fb.com/ttductri

Tác giả: Lương Đình Trung

Bài 3: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ
Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (tiếp)