Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 8»Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức»Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (ti...

Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (tiếp)

Lý thuyết Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ tiếp theo môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

A - Lý thuyết về những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

6. Tổng hai lập phương

Với a, b là hai biểu thức bất kỳ ta có:

Ta có:


Vậy :


Đọc:  a lập cộng b lập bằng a cộng b tất cả nhân a bình trừ ab cộng b bình

Phát biểu thành lời: Tổng lập phương của hai biểu thức bằng tổng của hai biểu thức nhân với bình phương biểu thức thứ nhất trừ đi tích hai biểu thức cộng với bình phương biểu thức thứ hai

Ví dụ SGK toán 8 trang 15:

a) Viết x3 + 8 dưới dạng tích.


b) Viết (x + 1)(x2 – x + 1) dưới dạng tổng


7. Hiệu hai lập phương

Với a, b là hai biểu thức bất kỳ ta có:

Ta có:


Vậy :


Đọc:  a lập trừ b lập bằng a trừ b tất cả nhân a bình cộng ab cộng b bình

Phát biểu thành lời: Hiệu lập phương của hai biểu thức bằng hiệu của hai biểu thức nhân với bình phương biểu thức thứ nhất cộng với tích hai biểu thức cộng với bình phương biểu thức thứ hai

Ví dụ SGK toán 8 trang 15:

a) Tính (x – 1)(x2 + x + 1)


b) Viết 8x3 – y3 dưới dạng tích


c) Hãy điền dấu x vào ô có đáp án đúng của tích : (x + 2)(x2 – 2x + 4)

x3 + 8

 

x3 - 8

 

(x + 2)3

 

(x – 2)3

 

Ta có:

(x + 2)(x2 – 2x + 4) = (x)3 + (2)3 = x3 + 8

Ta có 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:

1)  (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3) A2 – B2 = (A – B)(A + B)

4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5) (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7) A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)


Biên soạn: GV. LƯƠNG ĐÌNH TRUNG

TRUNG TÂM ĐỨC TRÍ

Phone: 028 6654 0419

Địa chỉ: 26/5 đường số 4, KP 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Fanpage: https://www.fb.com/ttductri

Tác giả: Lương Đình Trung

Bài 4: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (tiếp)
Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung