Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 12»Dao Động Và Sóng Điện Từ»Bài 21: Điện Từ Trường

Bài 21: Điện Từ Trường

Lý thuyết điện từ trường Vật Lý 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Hai giả thuyết của Mắc-xoen (Maxwell):

Phân tích thí nghiệm của Faraday:

  • Khi cho từ thông qua vòng dây dẫn kín biến thiên thì trong vòng dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng ic.
  • Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ tại mỗi điểm trong dây có một điện trường có vectơ cường độ điện trường cùng chiều với dòng điện. Đường sức của điện trường này nằm dọc theo dây: đó là những đường cong kín.

Điện trường có đường sức là những đường cong kín gọi là điện trường xoáy.

(Nó khác hẳn các đường sức của trường tĩnh điện (đã học ở lớp 11) đi ra từ điện tích dương và đi vào điện tích âm.)

bai-21-dien-tu-truong-1

  1. Giả thuyết 1: Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian sẽ xuất hiện trong không gian đó một điện trường xoáy.
  2. Giả thuyết 2: Ngược lại, trong vùng không gian có điện trường biến thiên theo thời gian sẽ xuất hiện trong không gian đó một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín nên từ trường bao giờ cũng là trường xoáy.

2. Điện từ trường:

Theo Maxwell: Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian sẽ xuất hiện một điện trường xoáy, và có điện trường biến thiên theo thời gian thì xuất hiện một từ trường trong vùng đó. Hai trường biến thiên này liên hệ mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất, gọi là điện từ trường.

  • Điện trường hoặc từ trường không thể tồn tại độc lập với nhau.
  • Trường điện từ là một dạng vật chất, đóng vai trò truyền tương tác giữa các điện tích. Tương tác điện từ lan truyền trong không gian với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh là trường hợp riêng của điện từ trường.


Giáo viên biên soạn: Bùi Trần Đức Anh Thái

Đơn vị: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Bài 20: Mạch Dao Động
Bài 22: Sóng Điện Từ