Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 7»Điện Học»Bài 21: Sơ Đồ Mạch Điện - Chiều Dòng Điệ...

Bài 21: Sơ Đồ Mạch Điện - Chiều Dòng Điện

Lý thuyết bài Sơ đồ mạch điện - chiều dòng điện môn Vật lý 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Sơ đồ mạch điện

1) Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện

Người ta sử dụng các kí hiệu biểu thị các bộ phận của mạch điện để vẽ sơ đồ cho mạch điện, nhằm mô tả đơn giản các mạch điện.

Bảng kí hiệu một số bộ phận của mạch điện.

Nguồn điện

Hai nguồn điện mắc nối tiếp

Bóng đèn

Dây dẫn

Công tắc đóng

Công tắc mở

 bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-1a

bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-2bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-3bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-4bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-5abai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-6a

2) Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện đơn giản gồm nguồn điện nối với bóng đèn và khóa k thành mạch kín.

bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-7

II. Chiều dòng điện

Quy ước: Chiều dòng diện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

- Dòng điện do pin, acquy cung cấp có chiều không đổi nên gọi là dòng điện một chiều.

- Kí hiệu chiều dòng điện trong mạch điện

 bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-8


Bài tập luyện tập sơ đồ mạch điện - chiều dòng điện của trường Nguyễn Khuyến

Câu 1. Chiều dòng điện được quy ước là chiều

A. từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn.

B. chuyển dời có hướng của các điện tích.

C. dịch chuyển của các êlectrôn.

D. từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn.


Câu 2. Dòng điện do pin hoặc acquy cung cấp có đặc điểm là

A. có chiều đi ra từ cực âm và đi vào cực dương.

B. có chiều không đổi theo thời gian.

C. có chiều thay đổi theo thời gian.

D. chỉ được dùng để thắp sáng.


Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện trong mạch điện kín dùng nguồn điện là pin?

A. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin.

B. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực dương của pin.

C. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại.

D. Dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào.


Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sơ đồ mạch điện?

A. Trong sơ đồ mạch điện khóa K phải luôn được nối với cực dương của nguồn điện.

B. Trong sơ đồ mạch điện bóng đèn phải được nối với cực âm của nguồn điện.

C. Người ta dùng sơ đồ mạch điện để mô tả đơn giản các mạch điện và cách lắp chúng.

D. Trong sơ đồ mạch điện chỉ được sử dụng 1 khóa K cho cả đoạn mạch.


Câu 5. Hình vẽ sau đây mô tả thiết bị điện nào:

bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-2

A. Nguồn điện chỉ có 1 pin hoặc 1 acquy.

B. Nguồn điện gồm hai pin hoặc hai acquy nối tiếp.

C. Bóng đèn.

D. Khóa K đóng.


Câu 6. Sơ đồ của mạch điện là gì?

A. Là ảnh chụp mạch điện thật.

B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó.

D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ.


Câu 7. Trong một mạch điện kín, để có dòng điện chạy trong mạch thì trong mạch điện nhất thiết phải có bộ phận nào sau đây?

A. Cầu chì.

B. Bóng đèn.            

C. Nguồn điện.        

D. Công tắc.


Câu 8. Trong các sơ đồ dưới đây, sơ đồ ở hình nào chỉ đúng chiều của dòng điện

 bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-9

A. Hình 1.

B. Hình 2.               

C. Hình 3.               

D. Hình 4.


Câu 9. Cho mạch điện như hình vẽ. Để đèn Đ1 và Đ2 sáng đèn Đ3 tắt thì các khóa K phải được đóng, mở như thế nào?

bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-10

A. K1 và K3 đóng, K2 mở.

B. K2 và K3 đóng, K1 mở.

C. K1 và K2 đóng, K3 mở.

D. K1 đóng, K2, K3 mở.


Câu 10. Cho mạch điện như hình vẽ. Hãy cho biết đèn sáng tắt như thế nào trong trường hợp K1 mở, K2 và K3 đóng?

bai-21-so-do-mach-dien-chieu-dong-dien-11a

A. Đèn 1 tắt, đèn 2 sáng.

B. Cả hai đèn cùng sáng.

C. Cả hai đèn cùng tắt.

D. Đèn 1 sáng, đèn 2 tắt.

Hướng dẫn giải bài tập luyện tập sơ đồ dòng điện - chiều dòng điện

ĐÁP ÁN

Câu 1: Chọn A.

    + Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua các dây dẫn và các dụng cụ tới cực âm của nguồn.

Câu 2: Chọn B.

    + Dòng điện do pin hoặc acquy cung cấp có đặc điểm là có chiều không đổi theo thời gian.

Câu 3: Chọn A.

    + Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin.

Câu 4: Chọn C.

    + Người ta dùng sơ đồ mạch điện để mô tả đơn giản các mạch điện và cách lắp chúng.

Câu 5: Chọn B.

    + Nguồn điện gồm hai pin hoặc hai acquy nối tiếp.

Câu 6: Chọn B.

    + Sơ đồ của mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

Câu 7: Chọn C.

    + Để có dòng điện chạy trong mạch kín nhất thiết phải có nguồn điện.

Câu 8: Chọn B.

    + Hình 2 thể hiện đúng chiều dòng điện trong mạch điện.

Câu 9: Chọn C.

    + Để đèn Đ1 và Đ2 sáng đèn Đ3 tắt thì K1 và K2 đóng, K3 mở.

Câu 10: Chọn D.

    + Khi K1 mở, K2 và K3 đóng thì dòng điện qua đèn 1 nên đèn 1 sáng, đèn 2 không sáng.

  


Giáo viên biên soạn : Trần Thị Nguyên

Đơn vị: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Bài 20: Chất Dẫn Điện Và Chất Cách Điện. Dòng Điện Trong Kim Loại
Bài 22: Tác Dụng Nhiệt Và Tác Dụng Phát Sáng Của Dòng Điện