Picture of the author
Picture of the author
STL Vật Lý 9»Điện học»Bài 3: Đoạn Mạch Nối Tiếp - Đoạn Mạch So...

Bài 3: Đoạn Mạch Nối Tiếp - Đoạn Mạch Song Song

Lý thuyết Đoạn Mạch Nối Tiếp - Đoạn Mạch Song Song Vật Lý 9 bộ sách tài liệu. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp

1.1 Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp

1.2 Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

2. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song

2.1 Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song

2.2 Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

3. Bài tập vận dụng điện trở mắc nối tiếp và song song


Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý