Picture of the author
Picture of the author

GV. Trần Phước Trường

Giới Thiệu
Năm sinh:
12/6/1985
Giới tính:
Nam
Giáo viên phụ trách bộ môn Toán đang công tác tại trường THPT Trung Phú

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng

Tìm hiểu điều kiện để một hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng. Tìm m để hàm số bậc 3 đồng biến hoặc nghịch biến trên R. Tìm m để hàm số phân thức đồng biến hoặc nghịch biến trên từng khoảng xác định hoặc trên khoảng cho trước.