Picture of the author
Picture of the author

Lương Đình Trung

Giới Thiệu
Năm sinh:
21/6/1983
Giới tính:
Nam
Giáo viên giảng dạy môn Toán tại trung tâm Đức Trí

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 2: Phép Nhân Đa Thức Với Đa Thức

Lý thuyết bài phép nhân đa thức với đa thức môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 2: Phép Nhân Đa Thức Với Đa Thức

Hướng dẫn giải toán 8 bài phép nhân đa thức với đa thức - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 8 và 9 trong sách giáo khoa.

Bài 1: Phép Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Lý thuyết bài phép nhân đơn thức với đa thức môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 1: Phép Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Hướng dẫn giải Toán 8 bài Phép nhân đơn thức với đa thức - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5, 6 trong sách giáo khoa.

Bài 3: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

Lý thuyết bài Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.