Picture of the author
Picture of the author

Nguyễn Thị Minh Thu

Giới Thiệu
Năm sinh:
29/5/2002
Giới tính:
Nữ