Picture of the author
Picture of the author

Tô Thị Thúy Hằng

Giới Thiệu
Năm sinh:
20/11/1992
Giới tính:
Nữ
Giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn tại trung tâm Đức Trí

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 1: Tôi đi học

Nội dung bài Tôi đi học văn 8 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 2: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Nội dung bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ môn Văn 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 2: Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ văn 8 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Bài 4: Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)

Nội dung bài Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) văn 8 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 3: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Nội dung bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản môn Văn 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.