Picture of the author
Picture of the author

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giới Thiệu
Năm sinh:
4/1/2022
Giới tính:
Nam

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài tập Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Hướng dẫn giải sinh 12 các bằng chứng tiến hóa - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3 trang 107 trong sách giáo khoa.

Bài Tập Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Hướng dẫn giải sinh 12 học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 trong sách giáo khoa.

Bài tập Bài 23: Hướng động

Hướng dẫn giải sinh 11 hướng động - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 trong sách giáo khoa.

Bài tập Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Hướng dẫn giải sinh 10 chu kì tế bào và quá trình nguyên phân - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 trong sách giáo khoa.

Bài tập Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Hướng dẫn giải sinh 9 môi trường và các nhân tố sinh thái - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 121 trong sách giáo khoa.