Picture of the author
Picture of the author

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giới Thiệu
Năm sinh:
12/1/2022
Giới tính:
Nam

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 18: Hai Loại Điện Tích

Lý thuyết Hai Loại Điện Tích Vật Lý 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài tập Bài 18: Hai Loại Điện Tích

Hướng dẫn giải vật lý 7 Hai Loại Điện Tích - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 trong sách giáo khoa.

Bài 35: Lực và biểu diễn lực

Lý thuyết lực và biểu diễn lực Khoa học tự nhiên 6 bộ sách chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 36: Tác dụng của lực

Lý thuyết tác dụng của lực Khoa học tự nhiên 6 bộ sách chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 17: Sự Nhiễm Điện Do Cọ Xát

Lý thuyết Sự Nhiễm Điện Do Cọ Xát Lý 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.