Việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc: giữ được cái gốc và phải tiên tiến

(VOH) - Việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc là điều hết sức quan trọng, phần nào làm tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm hồn các văn nghệ sỹ, đồng thời góp phần thêm việc bảo vệ gìn giữ những sản phẩm vốn có của nước nhà, nhằm thực hiện đúng chủ trương Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8. Phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM có cuộc phỏng vấn đạo diễn Hồng Dung - Phó chủ tịch Hội Sân Khấu TPHCM về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở lĩnh vực sân khấu sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa 8.Đạo diễn Hồng Dung. Ảnh: internet

Ngọc Mai