default-thumb-voh-radio-podcast
Đạo diễn
Đạo diễn Võ Thanh Hòa
Là đạo diễn của hàng loạt bộ phim ăn khách như Chị Mười Ba, Chìa Khóa Trăm Tỉ, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy,...