default-thumb-voh-radio-podcast
Diễn viên
Diễn viên Mạc Văn Khoa
Á Quân Cười Xuyên Việt năm 2015. Là nam diễn viên cho nhiều bộ phim ăn khách như: Lật Mặt: 48h, Lật Mặt: Nhà Có Khách, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy,...