Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ có 3 năm định hướng nghề nghiệp

  Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020 sẽ được chia làm hai giai đoạn: giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp.

  Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020 sẽ được chia làm hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (9 năm, gồm bậc tiểu học và trung học cơ sở) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (ba năm trung học phổ thông).

  Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, học sinh sẽ phải học bắt buộc 11 nội dung giáo dục, gồm 10 môn học và hoạt động trải nghiệm, và hai môn tự chọn là Ngoại ngữ và Tiếng dân tộc thiểu số.

  Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp chỉ còn 5 môn học bắt buộc nhưng học sinh sẽ phải chọn 5 môn trong số các môn tự chọn.

  giáo dục phổ thông, định hướng nghề nghiệp

  Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm học 2019-2002. (Ảnh: TTXVN)

  Ngoài ra, bậc học này còn một số nội dung bắt buộc khác như hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, chuyên đề học tập bắt buộc (ba chuyên đề), chương trình giáo dục địa phương.

  giáo dục phổ thông, định hướng nghề nghiệp

  Cơ cấu các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. (Đồ họa: Thanh Trà)

  Nguồn: Hà An/Vietnam+