Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Gần 139.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

  Gần 139.000 người lao động có trình độ đại học trở lên vẫn thất nghiệp trong quý I/2017, giảm gần 6% so với quý IV/2016.

  Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên trong quý I/2017 là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% so với quý trước đó. Trong khi đó, số lượng người có việc làm trong cả nước tính đến quý I/2017 là khoảng 53,3 triệu người, giảm hơn 41.800 người so với quý IV/2016.

  Số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành như: công nghiệp chế biến, chế tạo, giáo dục đào tạo và bán buôn - bán lẻ, sửa chữa ô tô - xe máy, vận tải, khai khoáng...

  Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp nhóm cao đẳng và đại học trở lên giảm đáng kể so với quý IV/2016.

  VTV