Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhà trường phải có hệ thống giám sát về bạo lực học đường

    Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường.

    Một hội thảo về bạo lực học đường tổ chức tại Huế tháng 2/2017

    Theo đó, cơ sở giáo dục phải công khai kế hoạch phòng, chống và các kênh tiếp nhận thông báo, tố giác về bạo lực học đường; thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường; trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho thành viên thuộc cơ sở giáo dục...

    Nguồn: Tuệ Nguyễn/ TNO