Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Những điểm mới trong tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2017

  Ngay sau khi công bố quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, ngày 2/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp cụ thể về những điểm mới trong tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

  Thí sinh làm bài thi. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

  Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới bài bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, trong đó, đổi mới kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng giảm áp lực, giảm tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội nhưng kết quả vẫn bảo đảm độ tin cậy để xét tốt nghiệp và làm căn cứ cho các đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh. 

  Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã được tổ chức thành công trong hai năm, 2015 và 2016. Mỗi năm, kỳ thi đều có những điều chỉnh để hoàn thiện tốt hơn. Tuy nhiên, với cách thức tổ chức thi như những năm qua, vẫn còn một số điểm hạn chế.

  Cụ thể như vẫn tồn tại 2 loại cụm thi trong mỗi địa phương; kỳ thi được tổ chức trong 4 ngày với 8 môn thi nên vẫn nặng nề; việc tổ chức thi 8 môn với 4 môn theo hình thức tự luận vẫn khiến học sinh học tủ, học lệch...

  Để từng bước khắc phục các hạn chế trên, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 được tổ chức trên cơ sở phát huy những mặt tích cực của kỳ thi 2015, 2016 với những điều chỉnh phù hợp. 

  Một số điểm mới của kỳ thi được quy định trong quy chế là mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức một cụm thi với các điểm thi được đặt ở các trường hoặc liên trường Trung học phổ thông ở các huyện, thị, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. 

  Tham gia coi thi, chấm thi là giáo viên các trường phổ thông và cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên. Sự tham gia này để các trường đại học, cao đẳng chia sẻ trách nhiệm, cùng phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cụm thi nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan. 

  Nội dung thi được tổ chức với 5 bài thi: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi khác theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Hình thức thi này hướng tới giúp học sinh học tập toàn diện, khắc phục dần tình trạng học tủ, học lệch. 

  Kỳ thi năm 2017 được tổ chức trong 2,5 ngày, tạo thuận lợi cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có lịch thi cụ thể trong văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi để các nhà trường, giáo viên biết và thực hiện. 

  Quy chế mới cũng cho phép và khuyến khích học sinh ngoài thi các bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) thì có thể đăng ký thi cả 2 bài thi tự chọn (Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội) để tăng thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng và khuyến khích các em học tập toàn diện hơn. 

  Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 12, với các câu hỏi ở mức độ cơ bản để đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và có những câu hỏi nhằm phân hóa kết quả thi của thí sinh, đáp ứng mục tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng.

  Để đảm bảo độ tin cậy của kết quả thi, mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi chuẩn hóa riêng. Bên cạnh đó, tiếp tục sử dụng kết quả học tập trong năm lớp 12 với kết quả các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, nhằm cụ thể hóa sự kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học theo tinh thần Nghị quyết 29. 

  Những điều chỉnh, đổi mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 nêu trên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố từ đầu năm học và đã được triển khai thực hiện trong các nhà trường phổ thông. 

  Bộ cũng đã sớm công bố đề thi minh họa và đề thi thử nghiệm để giáo viên, học sinh tham khảo, có định hướng trong dạy học và ôn tập.

  Nguồn: TTXVN