Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn quản lý dạy thêm, học thêm

Ngày 21/10, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành văn bản đến các trường phổ thông về việc quản lý dạy thêm, học thêm.

Giáo viên tăng cường hướng dẫn học sinh tự học (Ảnh: Bảo Châu)

Cụ thể, việc tổ chức dạy thêm, học thêm phải áp dụng theo thông tư 17 của Bộ GD-ĐT và các quyết định của UBND TPHCM như sau: Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh học 2 buổi/ngày, học sinh tiểu học trừ trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thích ứng cuộc sống, kỹ năng xã hội.

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường chỉ được tổ chức trên cơ sở tự nguyện tham gia của học sinh, phân lớp theo trình độ học sinh, học sinh được lựa chọn giáo viên để theo học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Cán bộ, giáo viên đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập tham gia dạy thêm phải thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm, chịu sự quản lý, giám sát của thủ trưởng các cơ sở công lập.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về việc quản lý, giám sát giáo viên tham gia dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng quy định.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, không ra bài tập khó về nhà, đảm bảo để học sinh yên tâm về kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, tăng cường việc giáo dục, hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh.

Thực hiện công tác phụ đạo cho học sinh yếu và bồi dưỡng cho học sinh giỏi không thu học phí.

Đồng thời, các trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập hay sử dụng các ứng dụng CNTT và truyền thông nhằm giúp đỡ học sinh giải đáp các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà, tăng cường khả năng tự học của học sinh.

Các phòng GD tiếp tục tham mưu với UBND các quận, huyện để quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng quy định của các cơ sở GD trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về việc chấp hành các quy định.

Sở cũng đề nghị UBND các quận huyện phối hợp kiểm tra để kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (theo thẩm quyền) hoặc thông tin về Sở để xử lý (nếu không thuộc thẩm quyền).

Riêng về việc các cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa đang thuê cơ sở vật chất nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm, Sở yêu cầu các trường công lập phải đảm bảo đúng quy định của Thông tư 23 ban hành ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên lãnh đạo các trường phải lưu ý không được phép sử dụng cơ sở vật chất để cho thuê, liên doanh hay liên kết dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thích ứng với cuộc sống, kỹ năng xã hội.