Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng tính tự chủ cho các đơn vị giáo dục

  (VOH) - UBND TPHCM ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019.

  Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa tại các nhà trường, đồng thời thực hiện đúng quy định công khai, quản lý tài chính, tài sản trong các cơ sở giáo dục.

  giáo dục, tự chủ, Xã hội hóa

  Ảnh minh họa: Doisongphapluat

  UBND TP cũng yêu cầu ngành giáo dục phối hợp hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường lớp trên theo hướng đa dạng hóa hệ thống các loại hình giáo dục, bảo đảm nhu cầu học tập ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học, huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo.

  Thành phố cũng giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tiếp tục thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa hình thức đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở vật chất thể dục thể thao cho các đơn vị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện trường theo mô hình tiên tiến, hội nhập tại tất cả các cấp học, bậc học.

  Song song đó, ngành thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, các chính sách xã hội nhằm đảm bảo mọi học sinh con em các hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được đi học, cũng như chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

  Tuyết Nhung