Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Thủy Lợi công bố điểm xét tuyển

  (VOH) - Hôm nay (13/7), thêm nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển Đại học 2017.

  Trường ĐH Đà Lạt thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2017 từ 15,5 đến 17 điểm (31 ngành đào tạo).

  Các ngành nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 17 điểm: ngành sư phạm toán học, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm tiếng Anh, kỹ thuật hạt nhật, luật, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

  Các ngành nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 16 điểm: sư phạm sinh học, quản trị kinh doanh và Đông phương học.

  Các ngành còn lại điểm xét tuyển là 15,5 điểm.

  Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

  * Trường ĐH Thủy lợi vừa thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp môn xét tuyển vào các nhóm ngành ĐH hệ chính quy năm 2017 tại hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM.

  Cơ sở tại Hà Nội, điểm xét tuyển cao nhất (17 điểm) gồm các ngành: công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm, ngành kế toán.

  Điểm xét tuyển 16,5 điểm: Ngành kỹ thuật điện, điện tử.

  Các ngành có cùng điểm xét tuyển 16 điểm gồm: kỹ thuật cơ khí, kinh tế, quản trị kinh doanh.

  Các ngành còn lại điểm sàn 15,5 điểm.

  Thông tin chi tiết các ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể tại cơ sở đào tạo ở Hà Nội : Tổng chỉ tiêu: 3.120

  Mã Nhóm ngành 

   

  Nhóm ngành

   

  Chỉ tiêu 

   

  Tổ hợp xét tuyển

   

  Điểm nhận hồ sơ

   

  TLA01

  Kỹ  thuật xây dựng

  (Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển)

  920

  A00, A01, D07

   

   

   

  15.50

   

  TLA02

  Kỹ thuật tài nguyên nước

  (Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn)

  210

  A00, A01, D07

  15.50

  TLA03

  Kỹ thuật hạ tầng

  (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước)

  190

  A00, A01, D07

  15.50

  TLA04

  Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

  50

  A00, A01, D07

  15.50

  TLA05

  Kỹ thuật cơ khí

  320

  A00, A01, D07

  16.00

  TLA06

  Kỹ thuật điện, điện tử

  210

  A00, A01, D07

  16.50

  TLA07

  Công nghệ thông tin

  (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm)

  400

  A00, A01, D07

  17.00

  TLA08

  Kỹ thuật môi trường

  140

  A00, A01, D07, B00

  15.50

  TLA09

  Kỹ thuật hóa học

  80

  A00, B00, D07

  15.50

  TLA10

  Kinh tế

  130

  A00, A01, D07

  16.00

  TLA11

  Quản trị kinh doanh

  140

  A00, A01, D07

  16.00

  TLA12

  Kế toán

  210

  A00, A01, D07

  17.00

  TLA13

  Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

  60

  A00, A01, D07

  15.50

  TLA14

  Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

  60

  A00, A01, D07

  15.50

   
  Cơ sở đào tại tại TP.HCM, các ngành đều có chung mức điểm xét tuyển 15,5 điểm.
  Thông tin chi tiết các ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể tại cơ sở đào tạo ở  TP.HCM: Tổng chỉ tiêu: 580

  Mã Nhóm ngãnh

   

  Nhóm ngành

   

  Chỉ tiêu

   

  Tổ hợp xét tuyển

   

  Điểm nhận hồ sơ

   

  TLS01

  Kỹ thuật xây dựng

  Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

  280

  A00, A01, D07

  15.50

  TLS02

  Kỹ thuật tài nguyên nước

  50

  A00, A01, D07

  15.50

  TLS03

  Công nghệ thông tin

  Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.

  100

  A00, A01, D07

  15.50

  TLS04

  Kế toán

  100

  A00, A01, D07

  15.50

  TLS05

  Cấp thoát nước

  50

  A00, A01, D07

  15.50

  Phương Nguyệt