Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình mới phù hợp điều kiện nhà trường

  (VOH) - Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo quận huyện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

  Qua đó, yêu cầu các trường tiểu học xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch của Sở và Phòng phù hợp với điều kiện của nhà trường. Các trường tiểu học đánh giá và đề xuất kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình mới, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tham gia bồi dưỡng.

  Các trường tiểu học cần  xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch ngành và phù hợp với điều kiện của nhà trường    

  Bên cạnh đó, các trường tiểu học cũng được yêu cầu sữa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý, xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất mua sắm, bổ sung thiết bị phục vụ cạy học và lựa chọn sách giáo khoa để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

  Ngoài ra, các phòng giáo dục và các trường tiểu học cần phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường truyền thông đến cha mẹ học sinh và xã hội về chương trình phổ thông mới, kịp thời phát hiện những khó khăn và đề xuất giải pháp giải quyết khi thực hiện.

  Tin, ảnh: Tuyết Nhung