Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Không gian sáng tạo và khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM

  (VOH) - Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM là một trong những đại học đầu tiên mạnh dạn đầu tư không gian để nuôi dưỡng và phát triển ý tưởng đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.


  Đó là Không gian đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giúp sinh viên thỏa niềm đam mê sáng tạo, khởi  nghiệp cũng như tạo cầu nối trực tiếp giữa sinh viên với giảng viên, các chuyên gia và doanh nghiệp.

  Không gian Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được chia thành 03 khu vực chính là khu làm việc học tập, khu huấn luyện và khu trưng bày.

  Bên cạnh lịch sinh hoạt định kỳ 1 lần/tuần, Không gian luôn mở cửa tự do để sinh viên có thể tự do cùng nhau trao đổi, thảo luận các đề tài, ý tưởng, dự án.

  Trung bình mỗi tháng, không gian thu hút khoảng 6.000 lượt sinh viên.

  Thùy Linh – K.H