Khúc nhạc tình : Những gì còn lại !

11:36 - 13/10/2015

Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ....

Khúc nhạc tình : Một gói nho khô, một cánh pensée

10:57 - 29/09/2015

"Một gói nho khô, một cánh pensée” được sáng tác năm 1955 nhưng bị thất lạc, mãi tới sau này, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mới viết lại vào năm 1988.

Khúc nhạc tình : Nha Trang ngày về

18:17 - 20/09/2015

Sóng bạc đầu và núi chìm sâu - Ta về đâu đó - Về chốn nào mây phủ chiêm bao - Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu - Ta tìm em nơi đâu

Khúc nhạc tình : Kiếp cầm ca

11:00 - 18/09/2015

Người ta đã nói gì, về cái nghiệp Xướng – Ca ? Vô loại !