Gần 1.200 dự án đầu tư ra nước ngoài

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 1/2017, Việt Nam có gần 1.200 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 21,4 tỷ USD.

Trong số này, có 270 dự án tại Lào với số vốn 5,12 tỷ USD; 191 dự án tại Campuchia với tổng vốn 2,89 tỷ USD. Một số quốc gia như Nga, khu vực châu Phi cũng là những thị trường đầu tư tiềm năng.

Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là nông lâm nghiệp, viễn thông, khai khoáng, dịch vụ khám chữa bệnh…Hiện có một số điểm mới về chính sách đầu tư ra nước ngoài như: đối với các dự án có vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo quy trình không phải xin chấp thuận chủ trương của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ và thời hạn xử lý hồ sơ là 15 ngày. Đối với các dự án thuộc diện phải có chấp thuận chủ trương của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nguồn: VTV