028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hải quan xây dựng Quy chế xử lý nghiêm tiêu cực trong ngành

(VOH) - Tổng cục Hải quan đang xây dựng Dự thảo “Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành hải quan”, quy chế sẽ định danh hơn 300 hành vi vi phạm.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) Nguyễn Công Bình, Tổng cục đang xây dựng Dự thảo “Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành hải quan”. Văn bản này điều chỉnh toàn bộ hành vi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động khi thực thi công vụ; chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng; minh bạch trong xử lý vi phạm.

Hải Quan được coi là ngành có những cán bộ nhận tiền "bôi trơn".

Điểm mới lần này, quy chế sẽ định danh hơn 300 hành vi vi phạm, tương ứng với đó là đi kèm các chế tài xử lý từ nhắc nhở, phê bình đến kỷ luật buộc thôi việc. Đặc biệt, tại Chương 3 của quy chế quy định chi tiết từng hành vi vi phạm của công chức hải quan từ tư thế, tác phong, lễ tiết đến hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Từ đó, tùy theo tính chất mức độ, quy chế cũng quy định chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm tương ứng.

Số điện thoại đường dây nóng 19009299 của ngành Hải Quan được công khai, hoạt động 24/24 giờ, không kể ngày nghỉ, thay cho tất cả các số đường dây nóng trước đây. Tất cả cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ mật, khẩn; đảm bảo giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh qua đường dây nóng. 

TCHQ hàng năm đều có kế hoạch kiểm tra nội bộ, thành lập các đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng ở những địa bàn, đơn vị có lưu lượng hàng hóa lớn, phức tạp, những đơn vị có biểu hiện chưa đoàn kết để phát hiện, chấn chỉnh sai phạm.

Năm 2017, số công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật trong ngành là 69 người. Tính từ đầu năm đến tháng 5/2018, có 33 trường hợp bị kỷ luật.