Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hộ nghèo sẽ được vay 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách

  Kể từ ngày 1/3, hộ nghèo được nâng mức vay từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ mà không phải bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

  Theo đó, kể từ ngày 1/3/2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ không phải bảo đảm tiền vay.

  Bên cạnh đó, nội dung của quyết định này cũng nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

  Hộ nghèo , vay 100 triệu đồng ,Ngân hàng Chính sách

  Hộ nghèo được nâng mức vay từ 50 triệu lên 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh. (Ảnh: CTV)

  Tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 187.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38.000 tỷ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn nợ./.

  Thúy Hà (Vietnam+)