Nhiều ngân hàng và hàng loạt "ông lớn" khác sẽ bị kiểm toán năm tới

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan tới quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại 26 đơn vị.

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2019 vừa được Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, 26 đơn vị trên bao gồm: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 4 ngân hàng và 21 tập đoàn, tổng công ty, công ty.

Ảnh minh họa. (Nguồn: BIDV)

Bốn ngân hàng được nhắc tên là: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Cũng trong danh sách, có 4 tập đoàn bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngoài ra, loạt công ty, tổng công ty được Kiểm toán Nhà nước điểm tên như: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Tổng công ty Công nghiệp Sài gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai,...

Tổng thể hơn, theo kế hoạch năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện tổng cộng 190 cuộc kiểm toán. Trong số này, cơ quan chức năng sẽ thực hiện 59 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách Nhà nước, 30 cuộc chuyên đề và nhiều cuộc kiểm toán khác.

Một số cuộc đáng chú ý như: Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công lập và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các trường đại học công lập,...