Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nửa năm, nước ngoài cho Việt Nam vay hơn 1,8 tỷ USD

  Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã đàm phán và ký kết 20 hiệp định vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD.

  Nhật Bản đã đồng ý giảm lãi suất cho Việt Nam vay từ mức 1,4%/năm xuống còn 1,2%/năm, kéo dài thời gian áp dụng lãi suất theo điều kiện ưu đãi với các khoản vay của Việt Nam.

  Trong cùng thời gian, vốn ODA giải ngân đạt gần 1,5 tỷ USD (đạt 35% kế hoạch cả năm). Ở phần trả nợ, trong 6 tháng qua, ngân sách nhà nước đã chi hơn 840 triệu USD trả nợ vay nước ngoài.

  Ảnh minh họa: Internet

  Theo tính toán của Bộ Tài chính, nợ công tính đến hết năm 2016 bằng khoảng 63,7% GDP, năm 2017 dự kiến bằng khoảng 64,8% GDP. Sau đó nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018 (bằng 64,7% GDP), năm 2020 bằng 63,7% GDP.

  Điều này sẽ đạt được với điều kiện tăng trưởng GDP ở mức từ 6,7 đến 7% mỗi năm.

  Nguồn: Lê Hữu Việt/TPO