Pháp hối Mỹ - Trung tránh leo thang căng thẳng thương mại

Tin liên quan