Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Rà soát và đóng cửa các dự án thủy điện không thực hiện đầy đủ cam kết

  Ngày 13/11, Bộ Công thương cho biết, sau 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch dự án thủy điện theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, đến nay đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện bậc thang (với tổng công suất 655MW) và 463 dự án thủy điện nhỏ (với tổng công suất 1.404,68MW); không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (với tổng công suất 349,61MW).

  Hiện tại cả nước đang có 306 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy 15.474,3MW đang vận hành phát điện; 193 dự án (với tổng công suất 5.662,66MW) đang thi công xây dựng; 245 dự án (3.006MW) đang nghiên cứu đầu tư; 59 dự án (421,88MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát. Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn, đã vận hành phát điện 61 dự án; đang thi công xây dựng 31 dự án; đang nghiên cứu đầu tư 15 dự án và có 3 dự án chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.

  Về việc dừng không xây dựng thêm thủy điện ở Tây Nguyên, Bộ Công thương cho biết, thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, Bộ Công thương có văn vản gửi UBND 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh vùng phụ cận (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước) đề nghị khẩn trương chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chủ đầu tư của các dự án thủy điện thực hiện nghiêm túc những nội dung mà Thủ tướng Chính phủ đã kết luận.

  Nhiều khu vườn cà phê ở Lâm Đồng bị ngập úng do thủy điện xả lũ

  Đối với dự án đã được phê duyệt, bao gồm các dự án đang nghiên cứu đầu tư và chưa nghiên cứu đầu tư, cần được tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh quy mô, sơ đồ khai thác để đánh giá cụ thể ảnh hưởng của dự án đến đất rừng, nếu có ảnh hưởng, yêu cầu không xem xét tiếp tục nghiên cứu, đầu tư. Đối với các dự án đã được UBND cấp tỉnh cho phép nghiên cứu, khảo sát bổ sung vào quy hoạch, nếu có ảnh hưởng đến đất rừng, Bộ Công thương sẽ không xem xét để đưa vào quy hoạch.

  Đối với các dự án đang thi công xây dựng, đã hoàn thành và đi vào vận hành, nếu không thực hiện đầy đủ cam kết về trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng, đề nghị UBND các tỉnh tổng hợp danh sách báo cáo Bộ Công thương để yêu cầu dừng triển khai hoặc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng tại các dự án thủy điện, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc xây dựng thủy điện để chặt phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép.

  Nguồn: Văn Phúc/ SGGPO