028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Sẽ bãi bỏ ít nhất 1/3-1/2 số quy định hiện có về điều kiện kinh doanh

(VOH) - Một trong những nội dung trong dự thảo Nghị quyết 19 năm 2018 về cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh đó là bãi bỏ ít nhất 1/3-1/2 số quy định hiện có về điều kiện kinh doanh.

Chiều 7/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận 3 vấn đề lớn là: Dự thảo Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018; trọng tâm thực hiện nội dung phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc; chỉ số năng suất lao động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các nhiệm vụ trong Nghị quyết 19 năm 2018 phải được giao cụ thể tới từng bộ ngành, địa phương, đi liền với kiểm tra, đôn đốc, cần công khai những bộ ngành, địa phương làm tốt, những nơi làm chưa tốt, không tốt. Phó Thủ tướng nêu rõ câu chuyện ‘trên nóng, dưới chưa nóng’ không chỉ từ Trung ương xuống địa phương mà ở ngay trong một bộ đến cấp cục, cấp chuyên viên, chi cục, thậm chí đơn vị sự nghiệp có liên quan.

Các bộ ngành cần phối hợp đồng bộ hơn giữa việc thực hiện Nghị quyết 19 với công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử… với những nội dung cụ thể, giải quyết đến cùng vướng mắc cho doanh nghiệp.

bãi bỏ điều kiện kinh doanh

Sẽ bãi bỏ ít nhất 1/3-1/2 số quy định hiện có về điều kiện kinh doanh trong năm 2018 

Dự thảo Nghị quyết 19 năm 2018 đặt mục tiêu cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Hoàn thành việc bãi bỏ ít nhất 1/3-1/2 số quy định hiện có về điều kiện kinh doanh. Giảm ít nhất 50% các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, đồng thời, chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xoá bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan. Giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30-35% hiện nay xuống còn 15%.

Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch thêm khoảng 10 bậc (hiện ở thứ hạng 67). Từng bước giảm chi phí logistics trong nền kinh tế xuống mức bằng khoảng 18% GDP (hiện hơn 20% GDP); cải thiện chỉ số Hiệu quả logistics thêm khoảng 10 bậc (hiện xếp thứ 64).

Cho ý kiến đối với hoạt động của Hội đồng về nội dung phát triển bền vững trong năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải đánh giá và tiến tới đo, đếm được từng tiêu chí; nhấn mạnh ngay trong dự thảo Nghị quyết 19 năm 2018 đã đưa vào nhiều chỉ tiêu về phát triển bền vững.

Trong năm 2018, Hội đồng sẽ đẩy mạnh việc tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Đặc biệt là trong việc ban hành các văn bản về chỉ tiêu và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam; Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững; Hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững; Xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Qua thảo luận về vấn đề năng suất lao động tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp cận đúng hướng, cần khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo về năng suất lao động Việt Nam trình Chính phủ. Từ đó xác định những việc cần phải làm nhằm cải thiện, nâng cao năng suất lao động ở Việt Nam.