Thái Bình tạm hoãn họp để tập trung phòng, trừ sâu bệnh hại lúa

Tin liên quan