Thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 289.000 tỷ đồng mỗi ngày

Tin liên quan