Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Từ ngày 1/10 tăng giá một số dịch vụ hàng không

    Từ 1/10, mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không sẽ tăng có lộ trình theo quyết định mới của Bộ Giao thông vận tải.

    tăng giá dịch vụ hàng không

    Nguồn: TTXVN