Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hướng dẫn thay gạt nước ô tô

    (VOH) - Thông thường, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nắng nóng như ở Việt Nam, cần gạt nước (gạt mưa) dùng từ 6 tháng đến một năm thì nên thay mới để đảm bảo sử dụng hiệu quả.


    Youtube