Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kỹ năng tự vệ: Thoát hiểm khi bị nắm tay lôi đi (đặc biệt là bạo hành gia đình)

    (VOH)- Trong trường hợp muốn thoát ra, người bị kéo tay nên thả lỏng, nhẹ nhàng xoay bàn tay của mình 1 vòng và gá bàn tay vào cổ tay đối thủ. Lúc này, tay đối thủ bị vặn sẽ rất đau và dễ bị buông.


    VOH