Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đêm thứ 1 của sự kiện Làn Sóng Xanh The Hit Show

    (VOH) - Đây là hoạt động mở đầu Festival Làn Sóng Xanh 20 năm (1997-2017) của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM.


     

     

    VOH