028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(VOH) - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, của dân tộc Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày này cách đây 75 năm về trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày ấy, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, của dân tộc Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, của dân tộc Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Từ bản Tuyên ngôn Ðộc lập năm 1776 của nước Mỹ và bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791, bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra một chân lý lịch sử: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do,” đó là lẽ phải không ai chối cãi được.

Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

… Chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy

75 năm đã trôi qua kể từ khi bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, thế nhưng giọng nói trang trọng và ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tư tưởng xuyên suốt về quyền con người, về độc lập, tự do của Người vẫn sống mãi với non sông.

Việc bảo vệ và thực hiện quyền con người không thể tách rời việc bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Mọi vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam phải do người Việt Nam tự giải quyết.

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, chung sống hoà bình, hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Cả nước đồng lòng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và phồn vinh. Trong đó mọi người dân đều có quyền bình đẳng, đều được sống trong ấm no và hạnh phúc.

“Thế trận lòng dân” trong thời chiến và thời bình - Năm nay kỷ niệm tròn 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/09 – ngày đất nước được độc lập sau hàng thế kỷ làm nô lệ dưới ách thống trị...